Jacek Żurek

dr n. med. Specjalista Periodontolog

  • Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w 2004 roku
  • Następnie odbył staż w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej ŚAM w Bytomiu
  • Od 2006 roku jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Zabrzu
  • W 2011 roku zdał egzamin państwowy i uzyskał tytuł specjalisty periodontologa
  • Jest autorem i współautorem prac naukowych z dziedziny periodontologii, stomatologii estetycznej i stomatologii wieku rozwojowego.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddziału Śląskiego
  • Uczestnik ponad 50 kursów i kongresów naukowych
  • Zajmuje się też implantologią, leczeniem chorób przyzębia przy współpracy z ortodontą, estetyczną chirurgią periodontologiczną (pokrywanie recesji), chirurgią regeneracyjną, planowaniem i leczeniem protetycznym pacjentów z chorobą przyzębia