Małgorzata
Fischer

Małgorzata Fischer

W celu umówienia wizyty
prosimy o kontakt z rejestracją

Małgorzata
Fischer

dr nauk medycznych
specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji
  • Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i 4-letniego studium doktoranckiego (dwukrotnie wyróżniona stypendium dla najlepszych doktorantów oraz raz – stypendium Rektora).

  • Z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

  • Na jej dorobek naukowy składa się 13 prac naukowych (IF: 7,246 MNiSW: 320).

  • Ukończyła specjalizację w trybie rezydenckim, której zwieńczeniem było uzyskanie tytułu Specjalisty Stomatologii Zachowawczej z Endodoncji na podstawie zdanego egzaminu państwowego PES.

  • Od 2021 r. oczekuje na zatwierdzenie patentu (projektu wynalazczego) pn. „Infiltarant dentystyczny z dodatkiem trifluorku itru wykorzystywanego do profilaktyki i leczenia próchnicy początkowej), w którego powstaniu jest współautorem.

  • W codziennej pracy zajmuje się głównie stomatologią odtwórczą małoinwazyjną, endodoncją mikroskopową, stomatologią estetyczną oraz w szerokim zakresie stomatologią dziecięcą.

  • Nowoczesne aparatury i sprzęty chętnie wykorzystuje w swojej praktyce zapewniając pacjentom najwyższą jakość świadczonych usług.